Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, z którym można się skontaktować:

– listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,

– przez e-mail: wzn@um.wroc.pl

– telefonicznie: 71 777 72 50

Cele przetwarzania danych Prezentacja prowadzonej działalności przez przedsiębiorców na stronie Wrocław Up – Giełda Lokalnego Biznesu
Podstawy prawne przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

– wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądania przed zawarciem umowy,

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie w jakim Pani/Pana dane będą tworzyły dokumentację archiwalną.

Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Pani/Pana dane na czas realizacji umowy i 5 lat po jej zakończeniu. Po tym okresie Archiwum Państwowe przeprowadzi ekspertyzę, w efekcie której dane zostaną zniszczone lub zostaną przekwalifikowane do kategorii A, co oznacza, że będą przechowywane wieczyście.
Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług IT, z którymi zawarliśmy umowy w zakresie powierzania danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną opublikowane na stronie Wrocław UP – Giełda Lokalnego Biznesu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

–   prawo dostępu do swoich danych osobowych,

–   prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

–   prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

–   prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

–   prawo do wystąpienia o usunięcie danych. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego, a także gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z administratorem danych (dane kontaktowe powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w kolejnym wierszu tabeli).

Inspektor Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,

– przez e-mail: iod@um.wroc.pl,

– telefonicznie: 71 777 77 24.

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim Wrocławia jest Sebastian Sobecki.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy również, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz Partnerów.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarkach?

FIREFOX
CHROME
OPERA
INTERNET EXPLORER

Urząd Miejski Wrocławia
Dział Wspierania Wrocławskiej Przedsiebiorczości
ul.Kotlarska 41, 50-151 Wrocław
wroup@um.wroc.pl
+48 71 777 89 49

Informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close